Afghan Cities

 CityPopulation
1.Kabul3,043,532
2.Kandahar391,190
3.Mazar-e Sharif303,282
4.Herat272,806
5.Jalalabad200,331
6.Konduz161,902
7.Ghazni141,000
8.Balkh114,883
9.Baghlan108,449
10.Gardez103,601
11.Khost96,123
12.Khanabad71,531
13.Tashqorghan64,933
14.Taloqan64,256
15.Cool urhajo58,525
16.Pol-e Khomri56,369
17.Sheberghan55,641
18.Charikar53,676
19.Sar-e Pol52,121
20.Paghman49,157
21.Samangan47,823
22.Nawab City43,934
23.Gereshk43,588
24.Farakh43,561
25.Feyzabad40,276
26.Sindand29,264
27.Andkhvoy29,208
28.Rostaq25,636
29.Qaravol24,544
30.Nahrin22,363
31.Baraki Barak22,305
32.At Khvajeh18,623
33.Eslam Qal`eh18,086
34.Karokh17,484
35.Mehtar Lam17,345
36.Kushk16,952
37.Shahrag15,967
38.Asmar15,708
39.Sang-e Charak15,377
40.Khash15,133
41.Achin15,098
42.Jabal os Saraj15,032
43.Qarqin15,018
44.Mirabad14,160
45.Zarghun Shahr13,737
46.Sangin13,579
47.Panjab13,471
48.Uruzgan13,388
49.Pul-i-Alam13,247
50.Chiras12,779
51.Hokumati Azraw12,526
52.Qareh Bagh12,412
53.Kalat-i-Ghilzai12,191
54.Ashkasham12,120
55.Jorm12,106
56.Kuhestan12,087
57.Tokzar12,021
58.Char Burj11,935
59.Lar Gerd11,635
60.Rudbar11,034
61.Farkhar10,480
62.Zendeh Jan10,104
63.Anar Darreh10,023
64.Emam Saheb9,659
65.Darzab9,642
66.`Alaqehdari Deh-e Shu9,196
67.Tagow Bay9,096
68.Darvishan9,012
69.Qarchi Gak8,942
70.Dasht-e Archi8,263
71.Qal`eh Shahr7,756
72.Zareh Sharan7,366
73.Tir Pol6,979
74.Mohmand Darrah6,835
75.Yengi Qal`eh6,541
76.Tagao6,400
77.Khandud5,521
78.Mir Bachcheh Kowt5,405
79.Dorufchah4,463
80.Dahaneh-ye Ghowri3,307
81.Lab-Sar1,068
82.Darwazkay111
83.Munay67
84.Mulkanah56
See Related

See Also